Karlskoga Pistolklubb

Karlskoga Pistolklubb är en ideell förening med säte i Karlskoga kommun. Föreningen bildades 1944. Föreningen har som ändamål att i enlighet med de regler som gäller för de förbund där föreningen är ansluten (Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Svartkruts Skytte Federationen samt Sveriges Metallsilhuettförbund) bedriva verksamhet med pistolskytte, gevärsskytte, luftvapen och svartkrutsvapen och då verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen.


Föreningen finns i Karlskoga och har en klubbstuga samt en 25-metersbana och en 50-metersbana. 

Medlemskap

För att bli medlem i Karlskoga PK behöver du uppfylla tre kriterier. Du behöver ha Pistolskyttekortet, att styrelsen beviljar din ansökan om medlemskap och att du betalar aktuell medlemsavgift. Du skickar din ansökan om medlemskap tillsammans med kortnummer på Pistolskyttekortet till vår e-postadress.

Prova på vår verksamhet

Karlskoga PK får ofta frågor om det är möjligt att komma och "prova på" vår skytteverksamhet. Ibland arrangerar vi sådana tillfällen för t.ex. ungdomar. Vi arrangerar inte sådana aktiviteter för enskilda privatpersoner.

För att få delta i vår verksamhet ska du genomgå nybörjarkursen och uppfylla kraven för att få  Pistolskyttekortet. 

Nybörjare

Om du inte har Pistolskyttekortet eller egna sportskyttevapen sen innan kan du gå en nybörjarkurs hos oss. Vi arrangerar en kurs per år, med start på våren. Antalet deltagare, kostnad och startdatum beslutas av styrelsen under hösten. Maila oss för aktuell information om nybörjarkurs.

Kontakt oss

Karlskoga PK - Skyttesport
Box 290
69125Karlskoga